Jak sztuczna inteligencja może pomagać w świadczeniu usług prawnych

W ciągu ostatniej dekady sektor usług prawniczych zgromadził kilku (czasem) nieudanych prób innowacji. Prawdą jest również, że argumenty prawne mogą być bardzo specyficzne dla każdego przypadku i niekoniecznie sprzyjać automatyzacji.
Należy jednak teraz się zastanowić czy prawnik, wspomagany przez maszynę, może wykonywać ze znacznie polepszoną wydajnością ?
W celu odpowiedzi na to pytanie można przeanalizować, w jakim zakresie sztuczna inteligencja mogłaby wejść w życie codzienne prawników.

Wzmocnienie aktualnych rozwiązań o oprogramowania oparte na sztucznej inteligencji:

Nie da się ukryć, iż duża część prawa opiera się na przewidywalności i precedensach. Sztuczna inteligencja może więc znacznie usprawnić wiele z tych procesów i powtarzalnych zadań.

W świecie biznesu sztuczna inteligencja może także służyć jako przewodnik przy ustalaniu, które postanowienia standardowej umowy należy zawrzeć, gdy wymagana jest wersja dostosowana do potrzeb klienta lub w przypadku prowadzenia negocjacji z nowym klientem. Systemy oparte na sztucznej inteligencja mogą również powiadamiać z wyprzedzeniem o krytycznych datach w przypadku terminów i opcji zawartych w umowie.

Głównym celem jest oczywiście zawsze identyfikacja ryzyka i problemów związanych z tym, jak umowy mogą być zmieniane, co ma pomóc z kolei w protekcji klientów przed jakimikolwiek negatywnymi skutkami. W tym zakresie sztuczna inteligencja może pomóc w szybszym rozwiązywaniu problemów, które są zwykle pomijane przez ludzkie oko, jednocześnie zapewniając mniejszą liczbę błędów.

Ważne jest, aby kluczowe punkty, które zawiera się we wszystkich umowach, były jak najbardziej przejrzyste dla obu stron. Jednocześnie, jako strona w postępowaniu sądowym, koniecznym jest uświadomienie sobie, że każdy może czytać i interpretować umowy na różne sposoby. Ponieważ w naszej wieloaspektowej gospodarce kontrakty biznesowe stają się coraz dłuższe i bardziej złożone, sztuczna inteligencja może pomóc obu stronom w sporządzaniu umów poprzez wyszczególnienie standardowych klauzul możliwych do zastosowania w danej sytuacji. Prawnik może wówczas, przy konstruowaniu umowy korzystnej dla obu stron, skoncentrować swoją uwagę na innych, ważniejszych kwestiach.

Podczas sporządzania umów kluczowa może okazać się również ich spójność, np. jeśli strona domaga się, aby w szczególny sposób widniał konkretny termin, powinna mieć pewność, że jest on dokładny i uwzględniony odpowiednio ze względu na czas, ponieważ, jak wiemy, wszelkie odstępstwa od tej normy mogą okazać się szkodliwe. W tym zakresie oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji może zachować spójność tych terminów, identyfikując jednocześnie wszelkie zmiany i opatrując je stosownymi ostrzeżeniami.

Potencjalne obniżenie ogólnych kosztów

Sztuczna inteligencja ma możliwość analizowania danych, aby trafniej i lepiej niż człowiek pomagać w prognozach dotyczących wyników postępowań sądowych. Pierwszym pytaniem potencjalnego klienta jest bowiem często: „jeśli pójdziemy na rozprawę sądową, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wygram?” Dzięki wykorzystaniu na przykład analityki predykcyjnej (ang. Predictive Analytics), która ma dostęp do wieloletnich danych procesowych, prawnicy są w stanie lepiej odpowiedzieć na tego typu pytania.


Prawnik może więc w bardziej oszczędny sposób wykorzystać swoje zasoby do wykonania odpowiednich analiz


Technologie oparte na sztucznej inteligencji mogą zatem przynieść klientom szereg potencjalnych oszczędności, m.in. poprzez redukcję liczby godzin pracowniczych potrzebnych do zebrania niezbędnych faktów i dowodów na podstawie przeglądu dokumentów, jak również do stworzenia ram czasowych i wzorca faktów. Następnie prawnik może więc w bardziej oszczędny sposób wykorzystać swoje zasoby do wykonania odpowiednich analiz, co z kolei bezpośrednio przekłada się na obniżenie godzin pracy i więc kosztów poniesionych przez klienta w ramach postępowania sądowego.

Sztuczna inteligencja dysponuje potencjałem, aby sprawić, by faza „odkrywcza” procesu sądowego przebiegała szybciej. Ponieważ może stanowić to jeden z najbardziej czasochłonnych aspektów sprawy, systemy te mogą pomóc stronom w szybszym rozwiązywaniu sporów w trakcie całego postępowania arbitrażowego lub sądowego i — w konsekwencji — pozwolić na zaoszczędzenie dużych kwot.

Mając na uwadze powyższe, nadal należy pamiętać, iż proces nie jest jedynym aspektem prawa, który może być wspomagany przez sztuczną inteligencję.

A co poza procesem? Kilka przykładów.

Automatyzacja rozwodów

Zawieranie standardowej ugody rozwodowej potrafi trwać do roku lub nawet i dłużej i może okazać się przy tym bardzo kosztowne. Mając na celu „polubowne przeprowadzenie każdego rozwodu”, amerykańska firma Wevorce zapewnia parom automatycznie prowadzone rozwiązania rozwodowe online przy znacznie niższych kosztach. Pary mogą zdefiniować swoje „optymalne warunki”, a maszyna z oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji prowadzi je przez pięć modułów i wszystkie krytyczne decyzje, które muszą zostać podjęte w skonkretyzowanych sytuacjach. Do dyspozycji pozostają również eksperci, którzy służą pomocą w razie potrzeby i dodatkowych potrzeb.

Taki proces może także być wykorzystywany wewnętrznie przez prawnika, szczególnie przez niedoświadczonych juniorów pracujących przy takiego typu sprawach. Nie da się ukryć, że wsparcie maszyny na pewno pomoże w nauce poprzez udostepnienie „informatycznego nauczyciela”, który może kierować i prawników!

… Oraz potencjalnie wiele innych czynności prawnych !

Rozbudowanie tego typu narzędzi, poprzez mapy myśli (ang. Mind maping) stworzonego przez doświadczonego prawnika może mu pozwolić na kompleksowe oprogramowanie bardzo opracowanych modułów opartych na jego doświadczeniu, w celu przyspieszenia swojej pracy i zachowania spójności w swojej metodologii pracy. Oszczędza się bowiem czas i pozwala to na świadczeniu usług o spójnym standardzie.

Pomoc w przeprowadzaniu procesów due dilligence

W kancelariach prawnych na całym świecie specjaliści ds. pomocy prawnej są stale zajęci przeprowadzaniem procesów tzw. due diligence polegających na poddaniu całości przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej w celu szczegółowej oceny jego aktualnej sytuacji oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowanymi transakcjami kapitałowymi.


Znacznie obniża się ryzyko przeoczenia kluczowej informacji przez ludzie oko


Prace te obejmują potwierdzanie faktów i danych liczbowych oraz dokładną ocenę wcześniejszych tendencji i wiążą się nierzadko z gigantyczną ilością dokumentów, które należy poddać dokładnemu badaniu.

Narzędzia sztucznej inteligencji mogą tu pomóc prawnikom w bardziej efektywnym i dokładniejszym przeprowadzaniu całego przedsięwzięcia. Oprogramowane w tym kierunku narzędzie opierające się na sztucznej inteligencji może bowiem przeanalizować tysiące dokumentów w kilka minut, w poszukiwaniu informacji, które interesują prawnika (poszczególne informacje finansowe, konkretne nazwiska, daty itd.).

Ponadto, tutaj tez znacznie obniża się ryzyko przeoczenia kluczowej informacji przez ludzkie oko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *